Slide background
Slide background
Slide background

Fuldautomatisk parkering

FULDAUTOMATISK PARKERING

Sæt tal på parkeringsløsningen

Fuldautomatiske parkeringsanlæg betragtes ofte som forholdsvis dyre at etablere og drive. Grunden til dette er, at der ofte sammenlignes med de konventionelle p-anlæg. Sammenligninger på basis af kvadratmeterpriser gælder ikke længere. En mere korrekt sammenligning vil være at sammenligne prisen pr. m3. Ved en sammenligning vil det også være relevant at forholde sig til, hvad de sparede m3 betyder for totaløkonomien. Kan denne volume bruges til noget andet og i givet fald til hvad? Endelig har det ved valg af parkeringsløsning også stor betydning, at brugerne af anlægget føler sig godt tilpas i anlægget. Med tilfredse brugere kommer der flere "kunder i butikken", hvilket naturligvis har stor betydning for indtægtssiden på parkeringsanlægget. Erfaringerne fra de automatiske p-anlæg i København har allerede vist, at brugerne føler sig godt tilpas i de automatiske p-anlæg. Anlæggene betragtes som brugervenlige med deres åbne og lyse terminaler i gadeplan, hvor alle føler sig trygge.

Fakta om fuldautomatiske p-anlæg:

 • Udnytter pladsen optimalt
 • Etablering- og driftsomkostninger pr. p-plads er på niveau med konventionelle løsninger
 • Kræver minimum af plads i terrænniveau
 • Velegnet til offentlig parkering

Sådan fungerer det:

 • Set fra brugernes side kan fuldautomatiske P-anlæg sammenlignes med et automatisk bilvaskeanlæg.
 • Der køres frem mod porten i terminalen og porten åbnes.
 • Der køres ind i terminalen til der bliver givet besked om at stoppe, eventuelt bedes der om at bakke og køre frem igen.
 • Derefter gives ved skiltning og højtaler besked om at trække håndbremse, sætte i gear, tage antenner ned og sikre, at der ikke er noget, man har glemt i bilen.
 • Porten bag bilen er nu lukket, så eneste udgang er gennem en sluse.
 • Slusen tillader først, at man kommer videre, når man har identificeret sig med en tag eller et kreditkort.
 • Slusen åbnes – bilen er afleveret.
 • Afhentning sker ved at tag/kreditkort indlæses igen, hvorefter der gives besked om, at bilen er på vej.
 • Når bilen er ankommet til terminalen åbnes døren til terminalen samtidig med porten for udkørsel.
 • Bilen holder i udkørselsretningen og der kan køres ud.

Links:

www.DR.dk, juni 2010 - "Nyt parkeringshus gør arbejdet for dig"
www.byggepladsen.dk, november 2010 - "Forståelse for mekanisk parkering"
www.UrbanMediaSpace.dk, 2010 - "http://www.urbanmediaspace.dk/p-anlaeg"
www.realdaniabyg.dk, august 2010 - "Danmark får Europas mest visionære parkeringshus"
www.ing.dk, marts 2010, VIDEO - "Se Københavns første fuldautomatiske p-anlæg"
www.berlingske.dk, marts 2010 - "Nu ender bilen af sig selv på rette hylde"