Slide background
Slide background
Slide background

Teglholmsgade

TEGLHOLMSGADE

PHUS PÅ TEGLHOLMSGADE 37 KØBENHAVN SV - 246 P-PLADSER

Byggestart 4 august - 8 November 2013

Parkeringshuset på Teglholmsgade 37, 2450 København SV, har plads til 246 biler. Bygherren er Sjælsø Gruppen, som har været med fra starten af myndighedsbehandlingen. En behandling, som har haft et indledende forløb i relation til det danske annex til EU-standarderne for p-huse.

Et forløb der var nødvendigt for at gøre det muligt at opføre Goldbecks p-hus i Danmark. Goldbeck har allerede opført mere end 500 p-huse med mere end 200.000 p-pladser i det øvrige Europa. DBI har udarbejdet en brandstrategirapport for p-huset, som fra brandmyndighedernes side ikke har givet grundlag for at kræve bl.a. sprinkling.

Byggetilladelsen er på plads. og beboerne omkring p-huset på Teglholmen kan se frem til at tage huset i brug samtidig med, at de flytter ind i deres nye lejlighed. Et p-hus, som på mange måder adskiller sig fra den opfattelse mange har af et p-hus.

Goldbecks p-huse er først og fremmest karakteriseret af overskuelighed for gående såvel som kørende trafik. Man kan se mellem de lette konstruktioner og det er nemt at blive set. Kørsel på ramperne er meget overskueligt, idet man kan se de øvrige trafikanter under hele kørslen. Der er ingen vægge, der hindrer udsynet til de andre trafikanter, såvel kørende som gående.

Facaden er kendetegnet ved sin åbenhed fra top til bund, kun begrænset af de 10 cm tykke dækelementer. Det åbne facademodul på 2,5 m går igennem på tværs af p-huset. Modulerne på 2,5 m x 16 m giver store reelle loftflader, der får p-huset til at fremstå let og luftigt. Det er et p-hus "med højt til loftet".

Links:
www.building-supply.dk, april 2013 - "Ny type p-hus ser dagens lys i Danmark"
Artikel fra Goldbecks Magasin (på tysk)