Slide background
Slide background
Slide background

Teglholmen

Udvidelse af parkeringshus


Der er stor efterspørgsel på parkering i hovedstadsområdet. Derfor udvides det eksisterende p-hus på Teglholmen, så bygherren fremover kan tilbyde dobbelt så mange p-pladser.

Parkeringshuset udvides både i højden og i længden for at skabe plads til yderligere 202 parkeringspladser. Efter udvidelsen vil p-huset rumme i alt 448 pladser.

Konstruktionen udføres i stål og betonelementer. CG Jenser løser opgaven i samarbejde med P-plan og Goldbeck - alle jord- og betonarbejder udføres som egenproduktion.

Arbejdet udføres i to etaper: Etape 1 omfatter kloakarbejder, pæleramning, udskiftning af forurenet jord, fundering samt etablering af flugtvej til fortov.

Etape 2 omfatter montering af stålkonstruktioner, dæk og facader samt installationer.

Det færdige parkeringshus forventes at kunne overdrages til bygherren medio september 2018

Se referenceblad her.