P92 Bellakvater

Parkeringshus Bellakvarter

 

Nye boliger skyder op i Ørestad, og de mange beboere efterspørger bedre parkeringsmuligheder. Desuden har Bella Centers mange gæster stadigt sværere ved at finde parkering grundet flere og flere bebyggede arealer i området.

Derfor opføres endnu et parkeringshus i Bellakvarter.

CG Jensen udfører det nye parkeringshus i otte etager – fordelt på 16 splitniveauer med plads til ca. 400 biler.

På ydersiden af p-huset etableres stålwires som espalier, der skal begrønnes og være med til at give en grøn facade. På nederste level på syd- og vestfacade opsættes trælamel under stålwirerne. Der opføres en 14 meter høj brandmur i beton, som skal sikre p-huset i tilfælde af brand i Bella Center. På ydersiden af p-huset monteres opholdsbænke og der etableres et opholdsareal i forbindelse med busholdeplads.

CG Jensen udfører opgaven i totalentreprise med beton- og gartnerarbejder som egenproduktion.

Byggepladsen er ikke meget større end fodaftrykket på parkerings-huset, hvilket medfører store udfordringer omkring plads til materialeoplag og arbejdsområder. Desuden kræver anvendelse af byggepladsens tårnkran særligt fokus, da der skal tages hensyn til de omkringliggende bygninger.

En løbende dialog på pladsen har gjort, at samarbejdet fungerer godt mellem alle de involverede parter.

P-huset skal stå færdigt i sommeren 2019.

Se referenceblad her.