Slide background
Slide background
Slide background

Referencer

REFERENCER I BÅDE STÅL OG BETON

 

P-Plan og CG Jensen har sammen bygget mange P-huse i både beton og i stål, herunder P-huse som bygges i samarbejde med den store tyske leverandør Goldbeck, der leverer skræddersyede p-huse i stål, der opbygges som et standardiseret modul-samlesæt. Se eksempler under "Projekter".

Om det er et selvstændigt parkeringshus eller en parkeringskælder i forbindelse med bolig- eller erhvervsbyggeri, kan du nyde godt af vores erfaringer. Uanset om entrepriseformen er en fag-, hoved- eller totalentreprise, står vi klar med vores ekspertise. CG Jensen deltager gerne allerede i projekteringsfasen, så bygherren kan drage nytte af vores erfaringer fra lignende opgaver. Vi er ikke bange for at foreslå en anden konstruktion end den oprindeligt planlagte, hvis det f.eks. resulterer i en enklere styring og en optimering af omkostningerne.

CG Jensen besidder alle de kompetencer, der er brug for ved opførelse af parkeringshuse og –kældre. Vi rammer spuns og pæle, flytter jord, monterer betonelementer, støber beton in situ og etablerer dræn og afvanding. Vores stålafdeling leverer og monterer HSQ-bjælker, som er et nyttigt alternativ til den traditionelle opbygning af etageadskillelser i råhusbyggerier.

Har tiden sat sine spor på et eksisterende parkeringshus, udfører vi gerne større eller mindre betonreparationer.